logo

Hỗ trợ trả góp


Hướng dẫn thủ tục mua xe hyundai trả góp tại hyundai long biên và các giấy tờ pháp lý liên quan tới vay trả góp mua xe ô tô tại hyundai long biên, đơn giản thuận tiện khi mua xe hyundai tại long biên sẽ được nhân viên hướng dẫn trực tiếp tại showroom, nhiệt tình cho đáo nhanh gọn tại hyundai long biên.
hỗ trợ mua xe o to tra gop
hỗ trợ mua xe o to tra gop

A. Thủ Tục vay mua xe ô tô trả góp đối với cá nhân: 

  1. Thủ tục nhanh chóng-yêu cầu cơ bản.

2. NGÂN HÀNG:

3. QUY TRÌNH MUA XE TRẢ GÓP:

B. Công ty hoặc doanh nghiệp vay trả góp mua xe ô tô qua ngân hàng

1. HỒ SƠ YÊU CẦU

2. NGÂN HÀNG

C. Công Ty Hoặc Doanh Nghiệp Mua Xe Trả Góp Qua Công Ty Cho THuê Tài Chính

– Giấy đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế
– Hợp đồng mua xe
– Điều lệ Công ty
– Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…) (Bản chính hoặc sao y)
–  Danh mục tài sản cố định (nguyên giá, giá trị còn lại) (Bản chính hoặc Sao y).
– Chi tiết các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho (Bản chính hoặc sao y)
– Danh mục các khách hàng lớn của doanh nghiệp (Bản chính)
–  Một số hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu vào-đầu ra của doanh nghiệp (Bản chính hoặc Sao y).